Waar je gelukkig mag leren!

Wij zijn een school in beweging. We ontwikkelen ons voortdurend. Kinderen, leerkrachten en ouders vormen op onze school een hechte gemeenschap. Samen bepalen we de sfeer die zo kenmerkend is voor Kbs St. Joseph. Leerlingen krijgen op onze school de kans zich te ontwikkelen, tot zelfstandige, verantwoordelijke en vooral gelukkige mensen.

Veilige leeromgeving

 

De school is een veilige leeromgeving. Kinderen kunnen hierop rekenen. Kbs St. Joseph daagt haar leerlingen uit en ondersteunt ze in het ontwikkelen en doorgroeien tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke personen.

Lees verder

Ouderbetrokkenheid

 

Wij, team Kbs St. Joseph, vinden dat ieder kind, iedere leerling recht heeft op een goede samenwerking tussen school en ouders! Onder de noemer Educatief Partnerschap werken ouders en school samen, waarin ieder haar verantwoordelijkheid neemt in de (school)ontwikkeling van het kind.

Lees verder

Leren leren (Building Learning Power)

De aanpak BLP heeft als doel het lerend vermogen van kinderen te ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten. We ondersteunen de ontwikkeling van kinderen tot vaardige leerders: het aanleren van systematische gewoonten en houdingen om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Centraal in BLP staan de vier V’s: Veerkracht, Vindingrijkheid, Vermogen tot reflectie en Verbinding.

Lees verder

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van de organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt deels uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Geïnteresseerd in onze school?

Kbs St. Joseph biedt eigentijds onderwijs in een karakteristiek gebouw. Bezoek de infoavond op 23 maart 2022!

Kbs St. Joseph biedt u een gratis App aan

In deze App vindt u: nieuws, jaarkalender, verlofaanvraag, groepsinformatie en nog veel meer! Download de App in de Appstore van Apple en Android. De app wordt geactiveerd zodra uw kind daadwerkelijk onderwijs volgt.