Inschrijven op onze school

Kennismaking

Een basisschool voor uw kind kiest u niet zomaar. U wilt tenslotte zeker weten dat uw kind de komende acht jaar in goede handen is. Het is belangrijk dat u een school zoekt waarbij zowel u als uw kind zich helemaal thuis voelt. Als u belangstelling hebt voor Kbs St. Joseph, kom dan eens langs. Dan kunt u de sfeer proeven en met eigen ogen zien hoe alles werkt. Zo weet u zeker dat u een goede keuze maakt voor uw kind én voor de toekomst.

Informatieavond

Twee keer per jaar kunt u een informatieavond voor oriënterende ouders bezoeken op Kbs St. Joseph. U hoort dan meer over de visie en het schoolconcept, het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken. Ook krijgt u een rondleiding door het gebouw. Natuurlijk is er deze avond alle ruimte om vragen te stellen. De avond van 13 oktober 2021 was een groot succes; de volgende staat gepland op 23 maart 2022. Inschrijven kan via de administratie van de school. U ontvangt dan tijdig een uitnodiging.

School in actie

Als u wilt, kunt u ook een kennismakingsgesprek met de directeur, de IB’er of de teamcoördinator aanvragen. We bieden tevens de mogelijkheid om een rondleiding in het gebouw te maken, terwijl de school aan het werk is. Tenslotte is er de mogelijkheid om een dagdeel in een klas mee te kijken. In al deze gevallen kunt u contact opnemen met de school via telefoonnummer 076-5210360.

Inschrijven

Vanaf de 3e verjaardag van uw kind kunt u uw kind inschrijven op Kbs St. Joseph. Als u op de link klikt, komt u op de pagina waar u het Aanmeldformulier St Joseph  en het Toestemmingsfomulier kunt vinden. U kunt het Aanmeldformulier samen met het Toestemmingsformulier inleveren bij de administratie op school. U kunt het formulier ook ophalen bij de administratie op school. Een ingeleverd formulier betekent niet automatisch dat uw kind ook geplaatst wordt. Soms is vooraf contact nodig om vast te stellen of we aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kunnen voldoen.

Warme overdracht

De gemeente Breda vindt het belangrijk dat de doorgaande leerlijn van een leerling is gewaarborgd. Daarom heeft de gemeente afspraken gemaakt met alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen. Heeft uw kind op een van deze kinderdagverblijven of peuterspeelzalen gezeten, dan vindt een ‘warme overdracht’ plaats. Dat wil zeggen dat het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal de gegevens van uw kind schriftelijk doorgeeft aan de basisschool.

Als de basisschool denkt dat het nodig is, dan zal de Interne Begeleider van de school ook een mondelinge toelichting vragen. Zo sluit de school beter aan op de ontwikkeling van uw kind.

Een vergelijkbare warme overdracht voert de school met scholen van het Voortgezet Onderwijs, waardoor de overgang van onze groep 8-leerlingen soepel verloopt.

Zij-instromers

Als kinderen vanaf een andere basisschool bij ons willen instromen, neemt Kbs St. Joseph altijd contact op met de vorige school. Gekeken wordt of de school de onderwijsbehoeften kan ondersteunen. Daarna wordt besloten of, en in welke groep, het kind  wordt geplaatst.