Partners in opvang

Partners in de opvang

Kbs. St. Joseph werkt samen met de volgende opvangpartners:

  1. Kober- Kober levert voorschoolse en buitenschoolse opvang (BSO). Daarnaast is Kober betrokken bij onze TSO (Tussenschoolse opvang/overblijven). Medewerkers van Kober en vrijwilligers begeleiden de verschillende groepen tijdens het buitenspel in de lunchpauze. https://kober.nl/locaties/kastanjetuin-buitenschoolse-opvang/
  2. Open-Up!|Fun-Kidz- De sportbso die ’s middags de kinderen ophaalt in busjes, richting de Sportboulevard Wisselaar. Voor kinderen die houden van bewegen, rennen, sporten. Deze organisatie is ook betrokken bij onze TSO: in de lunchpauze organiseren de pedagogische medewerkers sport- en spelactiviteiten. https://www.bsofunkidz.nl/
  3. BSO Ziejezo- Veel leerlingen die bij Woelewippie op de kinderopvang zaten, gaan naar BSO Ziejezo. De kinderen verzamelen zich op een afgesproken plek op school, om naar Ziejezo te worden gebracht. https://www.woelewippie.nl/nl/bso-ziejezo/#.YPlzNOgzY2w