Overblijven

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is Kbs St. Joseph gestart met het gezamenlijk overblijven. Hiertoe is besloten na een gehouden referendum onder alle ouders en met instemming van de medezeggenschapsraad (MR).

Hoewel wij het overblijven niet verplicht kunnen stellen, raden wij ouders wel aan hun kind(eren) hieraan deel te laten nemen. De school vindt het belangrijk dat de condities voor alle kinderen gelijkwaardig zijn en samen eten is natuurlijk ook gewoon heel gezellig.

De organisatie van het overblijven voert Kbs St. Joseph in eigen beheer uit in samenwerking met Open-Up!-Fun-Kidz, zij begeleiden de activiteiten. Pedagogische medewerkers van Kober begeleiden de kinderen, met ondersteuning van overblijfvrijwilligers, tijdens het eten en (buiten)spelen.

Betalen

Voor een veilige inning en verwerking van alle betalingen aan de school werken we samen met Murlen i.s.m. Stichting iDEALnet. Bijvoorbeeld voor de betalingen van het overblijven, de educatieve reizen en de vrijwillige ouderbijdrage. Dit biedt een aantal belangrijke voordelen zoals het betalen via iDEAL (met uw eigen vertrouwde internetbank) of via een machtiging waarmee het mogelijk wordt om het bedrag voor het schooljaar in drie termijnen te betalen.

Via het inlogvenster van iDEALnet op onze website kunt u zich als ouders rechtstreeks registreren. De hiervoor benodigde gegevens ontvangt u in een brief van school, via het bij de school bekende e-mailadres. Zodra uw registratie voltooid is kunt u vanuit het inlogvenster direct inloggen op uw persoonlijk ouderpagina. Het gebruik van iDEALnet is gratis voor de ouders/verzorgers.

Uiteraard wordt met alle gegevens van uw kind zorgvuldig omgegaan en is de server waarop deze staan goed beveiligd. Bij een vervallen openstaande post of voor de begeleiding van het gebruik van de ouderpagina kunt u eventueel gebeld worden door Stichting iDEALnet.

Mocht u vragen hebben over iDEALnet kijk dan naar het uitlegfilmpje voor ouders of de meest gestelde vragen en antwoorden op onze site www.murlendienstverlening.com. Mocht u dan nog vragen hebben, stel deze dan via www.murlendienstverlening.com/helpdesk of bel naar ons servicenummer voor ouders tel. nr. 085-2734910.

Houders van een Bredapas hebben recht op korting op de overblijfkosten. U dient dan een kopie van de pas aan school te overleggen.