Overblijven

Op Kbs St. Joseph blijven leerlingen gezamenlijk over. Hoewel wij het overblijven niet verplicht kunnen stellen, raden wij ouders wel aan hun kind(eren) hieraan deel te laten nemen. De school vindt het belangrijk dat de condities voor alle kinderen gelijkwaardig zijn en samen eten is natuurlijk ook gewoon heel gezellig. De lunch wordt gegeten samen met de eigen leerkracht.

De organisatie van het overblijven voert Kbs St. Joseph in eigen beheer uit in samenwerking met Open-Up!-Fun-Kidz, zij begeleiden de activiteiten. Pedagogische medewerkers van Kober begeleiden de kinderen, met ondersteuning van overblijfvrijwilligers, tijdens het eten en (buiten)spelen.

Betalen

Voor een veilige inning en verwerking van alle betalingen aan de school maken we gebruik van Schoolkassa, wat gekoppeld is aan ons administratiesysteem ParnasSys. Het betreft de betalingen van het overblijven, de educatieve reizen en de vrijwillige ouderbijdrage.

Houders van een Bredapas hebben recht op korting op de overblijfkosten. U dient dan een kopie van de pas aan school te overleggen. Onze administratief medewerkster kan u hierbij verder helpen.