Ouderparticipatie

Ouders worden zoveel mogelijk bij bijzondere activiteiten betrokken. Vele handen maken tenslotte licht werk. Knutselen, sporten, feesten, versieren, poetsen, luizenpluizen, werkgroepen… Samen maken we het extra speciaal voor de kinderen. Dit schooljaar is het helemaal bijzonder: vanwege het 100-jarig bestaan is de samenwerking tussen school en ouders heel intens, bij alle festiviteiten.

Klassenouders

In elke groep zijn (meestal twee) klassenouders. Zij vormen de schakel tussen de leerkracht en de ouders die kinderen in die groep hebben. Zo hebben zij een coördinerende rol bij binnen- of buitenschoolse activiteiten. Ook proberen zij andere ouders te betrekken bij de activiteiten in en om die groep. Ze zijn vraagbaak en doorgeefluik van ideeën en opmerkingen van de ouders naar de leerkracht, het team en de Oudervereniging en andersom.

Werkgroepen

De werkgroepen werken aan één specifiek thema en bestaan uit teamleden en ouders. Zij zorgen ervoor dat alle speciale activiteiten op school een succes worden. Zo worden o.a. het Sinterklaasfeest, sport- en speldagen, de kunstweek en Carnaval voorbereid en uitgevoerd.

Daarnaast is er een groep ouders die als Klaar-Over de kinderen veilig helpt oversteken. Deze groep kan altijd versterking gebruiken. Neemt u hiervoor contact op met Erik van Campen, de conciërge.