Ouderbetrokkenheid

Leerlingen die we voorbereiden voor de maatschappij van vandaag en morgen hebben recht op modern onderwijs. Kbs St. Joseph is in allerlei opzichten eigentijds of geeft ruimte om eigentijds te zijn: in leermiddelen, in didactiek, in vakbekwaamheid van de leraren en ook in samenwerking met de ouders van onze leerlingen.

Als team van Kbs St. Joseph vinden wij dat ieder kind, iedere leerling, recht heeft op een goede samenwerking tussen school en ouders! Dit is een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind.

Positieve ouderbetrokkenheid is belangrijk, omdat het bijdraagt aan de leerprestaties en het sociale gedrag. Ouderbetrokkenheid past goed in de huidige participatiesamenleving waarin ieder individu medeverantwoordelijk is voor zaken in zijn of haar leven en de omgeving. Op Kbs St. Joseph geven wij hieraan vorm onder de noemer Educatief Partnerschap. Ouders zijn betrokken bij wat hun kind op school doet en leert en de leerkracht is betrokken bij wat er thuis gebeurt.
Een werkgroep van ouders en leerkrachten heeft de samenwerking tussen leerkrachten en ouders versterkt. Concrete uitingen hiervan zijn:
• het gezamenlijk openen van het nieuwe schooljaar;
• het aanbieden van workshops over ons onderwijsaanbod en onderwijsontwikkelingen tijdens de informatieavonden;
• de ouder-contactavonden omzetten naar gespreksarrangementen, waarin kinderen steeds meer mede-eigenaar worden van hun eigen leerproces. Deze Leerreisgesprekken gaan dit schooljaar nog meer diepgang en inhoud krijgen;
• de momenten van de rapporten aanpassen op de uitslagen van de Cito-Toetsuitslagen;
• het stimuleren van gezonde voeding bij pauze- en lunchmomenten.