Ziekte & verlof

Kan uw kind niet naar school komen? Geef dit dan alstublieft vóór de school begint door via onze schoolapp (onder de button “Ziekmelden”) of telefonisch op telefoonnummer 076 – 521 03 60.

Voor de voortgang van de lessen en de ontwikkeling van uw kind vragen wij de ouders om een tandarts- en/of doktersbezoek zoveel mogelijk buiten de schooltijden om te plannen.

Buitengewoon verlof

In sommige gevallen kunt u extra vrij aanvragen voor uw kind. Als u op de link klikt, vindt u meer informatie over buitengewoon verlof. Via de schoolapp (onder de button “Verlofaanvraag”) kunt u de aanvraag doen, die vervolgens door de directie in behandeling wordt genomen.