Educatieve reizen

Aansluitend op het onderwijsprogramma organiseert de school jaarlijks een educatieve reis voor alle groepen 3 tot en met 7. Leerzaam en leuk worden daarbij gecombineerd. De reizen sluiten aan bij het lesprogramma van elke groep, zoals bijvoorbeeld de vakken biologie en geschiedenis. Voorbeelden zijn: Eversham in Eindhoven, de Bevertocht in de Biesbosch en de Ontdekhoek in Rotterdam.

Voor groep 8 organiseert de school een driedaags kamp, vol met activiteiten.

Deze educatieve reizen en het schoolkamp worden door de ouders betaald. Voorwaarde om deel te nemen aan de educatieve reis is dat het jaarlijks vast te stellen bedrag vooraf betaald is. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u hierover informatie. Kunt u dit bedrag -om welke reden dan ook- niet betalen, dan is er een regeling mogelijk. Zo kan uw kind toch mee. Neemt u daarvoor contact op met de administratie van school of Stichting Leergeld Breda, voor bijzondere bijstand (tegemoetkoming voor schoolreisjes, overblijven, enz.): Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10, Breda, 076-5299700, www.leergeld.nl of mail naar info@leergeldbreda.nl.