Educatieve reizen

Aansluitend op het onderwijsprogramma organiseert de school jaarlijks een educatieve reis voor alle groepen 3 tot en met 7. Leerzaam en leuk worden daarbij gecombineerd. De reizen sluiten aan bij het lesprogramma van elke groep, zoals bijvoorbeeld de vakken biologie en geschiedenis. Voorbeelden zijn: Eversham in Eindhoven, de Bevertocht in de Biesbosch en de Ontdekhoek in Rotterdam.

Voor groep 8 organiseert de school een driedaags kamp, vol met gezellige,  leerzame en groepsvormende activiteiten.

Voor zowel de educatieve reizen als het schoolkamp geldt dat ouders dit zelf bekostigen (groep 3 en 4: €25,00 per leerling; groep 5, 6 en 7: €28,- per leerling, schoolkamp voor groep 8 €80,- per leerling). Deelname aan deze activiteiten is in principe vrijwillig. De school stimuleert echter de deelname hieraan door álle leerlingen. Minder draagkrachtige gezinnen kunnen altijd met de school in gesprek gaan over de kosten van deelname aan de educatieve reizen en het kamp. Met elkaar komen we tot een oplossing. Zo kan uw kind toch mee.

Een andere optie is Stichting Leergeld Breda, voor bijzondere bijstand (tegemoetkoming voor schoolreisjes, overblijven, enz.): Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10, Breda, 076-5299700, www.leergeld.nl of mail naar info@leergeldbreda.nl.