Ouders

Een goede communicatie tussen ouders en school is essentieel voor onze organisatie en voor goed onderwijs. Vandaar dat wij op onze school op verschillende manieren proberen dit te realiseren. Wij doen dit door:

  1. de ouders in staat te stellen zich uitgebreid te laten informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren);
  2. het organiseren van informatieavonden;
  3. het verspreiden van nieuws in de app en via de mail;
  4. open podium en het organiseren van verschillende buitenschoolse activiteiten, waardoor ouders op informele wijze in contact met de leerkrachten en de school kunnen komen;
  5. de ouders deel te laten nemen aan verschillende activiteiten op school;
  6. middel van contacten met de medezeggenschapsraad (MR) voor beleidsmatige en schoolse zaken;
  7. middel van contacten met de oudervereniging voor festiviteiten, seizoensactiviteiten e.d.