Leerlingvolgsysteem

Kbs St. Joseph volgt de leerlingen systematisch op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Zo ontstaat een goed beeld hoe het met uw kind gaat en kunnen er waar nodig gerichte stappen worden gezet. De directe terugkoppeling van de leerkracht van het kind is daarbij de belangrijkste vorm van evaluatie.

Kleuters

Het leerlingvolgsysteem “KIJK!” brengt de kennis en vaardigheden van de kleuters in kaart en maakt duidelijk hoe het kind zich ten opzichte van leeftijdgenoten ontwikkelt.  Aan de hand van deze gegevens wordt beoordeeld of ze voldoen aan de (leer)voorwaarden die nodig zijn om met groep 3 te starten.

Registratiesysteem

Alle leerkrachten voeren de behaalde resultaten van toetsen in het ParnasSys registratiesysteem in, en zetten daarin hun observaties en verslagen van (ouder)gesprekken. Zo is het op ieder moment van het jaar mogelijk inzicht te geven in het niveau en de ontwikkeling van het kind.
De leerlingen ontvangen hun rapport in een rapportmap. Na 8 jaar op Kbs St. Joseph is deze map een uniek document om te bewaren. Tot die tijd blijft de map eigendom van school.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het digitale programma Kanvas (ontwikkeld door het Kanjerinstituut) volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling en maakt inzichtelijk of individuele kinderen ondersteuning nodig hebben. Tevens geeft het de leerkracht inzicht in het groepsklimaat.

Cito-toetsen

De Cito-toetsen geven informatie per (jaar)groep en per vakgebied, maar ook over onze school in vergelijking met andere scholen of jaren. Zo wordt onderwijs doelgericht onderhouden en verbeterd.

Diagnostische toets

Soms wordt een diagnostische toets afgenomen, om beter te achterhalen waarom de leerling op sommige vlakken niet goed presteert. Met deze informatie wordt het kind gericht geholpen.