Veilige leeromgeving

De school is een veilige leeromgeving. Kinderen kunnen hierop rekenen. De school daagt haar leerlingen uit en ondersteunt ze, om ze zo tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke personen uit te laten groeien.
De school zorgt dat leerlingen:

  • weten dat ze erbij horen,
  • weten dat zij gewaardeerd worden,
  • op een respectvolle manier met elkaar omgaan,
  • uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar,
  • initiatieven kunnen nemen en zelfstandig kunnen werken.

Pas als je lekker in je vel zit, kom je echt tot leren. De school bereikt dit door het breed inzetten van de Kanjertraining. Ook worden twee keer per jaar alle leerlingen uit groep 5 t/m 8 bevraagd op het gebied van pesten. De sociale veiligheidscoördinatoren gaan -indien nodig- in gesprek met de betreffende leerlingen en leerkrachten om pestgedrag weer om te buigen naar gewenst gedrag.

Hierbij is een goede sfeer onmisbaar. Die creëert de school door samen aandacht te schenken aan open staan voor elkaar, door het goede te vieren en aan opgeruimde mooie ruimtes.

Fysieke veiligheid

Ook fysieke aspecten helpen om leerlingen zich veilig te laten voelen. Zo heeft de school meerdere BHV’ers, die zijn opgeleid om eerste hulp te verlenen. De school organiseert jaarlijks ontruimingsoefeningen.

Een groep ouders begeleidt de leerlingen bij het veilig oversteken. De school beschikt over het BVL (BrabantsVerkeersLabel): twee themaweken per jaar staan in het teken van verkeersveiligheid.