Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Onze samenleving bevindt zich ondertussen al een aantal jaren in de 21ste eeuw. Een eeuw waarin vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerken, nieuwsgierig en ondernemend zijn, steeds belangrijker worden. Kbs St. Joseph besteedt aandacht aan deze vaardigheden. Dit doet zij door de competenties creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen, communiceren, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en ICT-geletterdheid in meerdere vakken in te zetten. Dit is zichtbaar in ons onderwijs, de inrichting van de school en de inzet van ICT.

Op Kbs St. Joseph werken we voor de basisvakken taal, rekenen en spelling met moderne methodes die ondersteund worden door een Snappet tablet. Elke leerling van groep 4 en 5 heeft de beschikking over een eigen tablet. De groepen 6, 7 en 8 hebben voor iedere leerling de beschikking over een Chromebook.  Een Chromebook is te vergelijken met een laptop. Een belangrijk verschil is dat kinderen in een beveiligde en gecontroleerde omgeving werken, zij kunnen hier zelf niets op installeren. De leerkracht bepaalt wat kinderen te zien krijgen. De leerlingen nemen hun Chromebook mee naar de volgende groep, tot en met groep 8. Telkens als leerlingen in groep 6 komen, zullen zij een persoonlijk Chromebook van school krijgen.