Kbs St. Joseph

Kbs St. Joseph ligt net buiten het centrum van Breda. De leerlingen komen veelal uit de omliggende buurten: Drie Hoefijzers, oud Brabantpark, Binnenstad, Spoorbuurt, Belcrum, Doornbos en Liniekwartier. In de afgelopen vijftien jaren is de school gegroeid van 100 naar ca. 450 leerlingen nu, verdeeld over 18 groepen. De school groeit waarschijnlijk niet verder dan 20 groepen, met een gemiddelde van 26 leerlingen.

Kbs St. Joseph is een katholieke school, die open staat voor alle stromingen. Een ruime meerderheid van de ouders geeft aan niet bij een religie te horen. Globaal genomen is ca. 25% van onze schoolpopulatie katholiek, zo’n 5 % is  islamitisch en ca. 5% heeft een andere religie. Meer dan 90% van de ouders is MBO/HBO opgeleid.

Kbs St. Joseph is onderdeel van Stichting Katholiek Onderwijs Breda, INOS; een vernieuwende, ambitieuze stichting voor Katholiek Onderwijs in de gemeente Breda. INOS wil leerlingen een uitdagende leeromgeving bieden, op scholen met een sterke maatschappelijke verankering. De kernopdracht van de INOS-scholen is talenten van leerlingen te ontdekken en hen te begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, die in een steeds veranderende wereld willen blijven leren.

Organisatorische Eenheid

De INOS-scholen Kbs De Weilust, Kbs St. Joseph en Kbs De Zandberg vormen een organisatorische eenheid, met ieder een eigen directeur. Zij zijn eindverantwoordelijk op hun eigen school en zijn daarnaast verantwoordelijk voor het uitvoeren van het strategisch beleid van INOS en het uitvoeren van de beleidsvoornemens van de meerjarig strategisch beleidsplannen.  Ze zijn tevens de sturende kracht bij de dagelijkse gang van zaken. De directeur van Kbs St. Joseph, Maurice van de Lisdonk, heeft de rol van voorzitter van deze organisatorische eenheid.

Meer informatie over INOS vindt u op www.inos.nl.