Onze school

Kbs St. Joseph…

Wij zijn een school in beweging. We ontwikkelen ons voortdurend. Kinderen, leerkrachten en ouders vormen op onze school een gemeenschap die samen de sfeer bepalen die zo kenmerkend is voor Kbs St. Joseph. Leerlingen krijgen de kans zich optimaal te ontwikkelen, zodat ze datgene kunnen kiezen dat bij ze past. Zo hebben ze een goede basis om op te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen en nemen ze makkelijker deel in de maatschappij van nu én van de toekomst.

… waar je gelukkig mag leren!

In het sfeervolle, karakteristieke schoolgebouw uit 1921 ontvangen de kinderen kwalitatief goed onderwijs, waarbij voldoende ruimte is om samen te leren, te spelen en te ontdekken. Naast leren lezen, rekenen en taal, maken ze kennis met kunst en cultuur. Leerlingen worden uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen, zowel voor elkaar als voor zichzelf, initiatieven te nemen en zelfstandig te werken. Kinderen ervaren dat ze erbij horen, dat ze gewaardeerd en gezien worden. Dat leidt tot gelukkige kinderen, die zich verbonden weten aan hun eigen leerontwikkeling, aan elkaar en aan hun omgeving!

Ontdekkend

Kbs St. Joseph staat open voor anderen. Open voor andere ideeën, voor andere levensovertuigingen. Open voor gesprekken, want die verbreden de blik op de wereld en maken het leven rijker.
De school staat ook open voor verandering, vernieuwing en kritiek, om zo te leren en beter te worden.

Ambitieus

Kbs St. Joseph staat open voor anderen. Open voor andere ideeën, voor andere levensovertuigingen. Open voor gesprekken, want die verbreden de blik op de wereld en maken het leven rijker.
De school staat ook open voor verandering, vernieuwing en kritiek, om zo te leren en beter te worden.

Samen

Je kunt jezelf het best ontwikkelen, als de mensen om je heen je echt zien. Als ze écht geïnteresseerd zijn in hoe het met jou gaat. Als ze weten wat jij goed kan of juist níet. Daarom is Kbs St. Joseph nauw betrokken bij de ontwikkeling van de leerlingen. Zo krijgen ze de kans het beste uit zichzelf te halen en kunnen ze uiteindelijk datgene kiezen dat bij hun ontwikkeling past. Goed en gelijkwaardig contact met de ouders is hierbij vanzelfsprekend.

Ook voor leerlingen zelf is het belangrijk betrokken te zijn. Bij hetgeen ze zelf doen, maar ook bij hun medeleerlingen, bij hun leerkrachten en bij de school. Zo geven ze elkaar de kracht om verder te komen, door samen te werken én samen plezier te maken. Door jezelf én elkaar te vertrouwen.

Eigenwijs

Kbs St. Joseph is een creatieve school – in de meest brede zin van het woord. Er is ruimte voor creatief denken en handelen. Kinderen tekenen, knutselen, maken muziek, treden op tijdens voorstellingen… Onvermoede talenten worden zichtbaar!

Kinderen mogen ook toeschouwer zijn en zich vergapen aan de wondere wereld van de kunst. De school organiseert verschillende activiteiten, waarbij de kinderen kennismaken met verschillende kunstdisciplines, zoals muziek, toneel, dans, film, beeldende kunst en literatuur.