Oudervereniging

Onze school heeft een actieve oudervereniging. De oudervereniging maakt het mogelijk dat er allerlei leuke en leerzame activiteiten rondom het reguliere lesprogramma worden georganiseerd. Als ouder word je lid van de oudervereniging op het moment dat je kind in klas 1-2 van de Kbs. St. Josephschool begint. Hoe actief je als ouder bent bepaal je zelf. Gelukkig helpen er veel ouders bij allerlei activiteiten en dragen zo bij aan een leuke basisschooltijd en optimale ontplooiing van alle kinderen. De hulp van ouders wordt ten zeerste gewaardeerd en zonder hulp zouden een heleboel activiteiten niet door kunnen gaan.

De oudervereniging heeft een bestuur. Dit bestuur (OC: OuderCommissie) bestaat uit ouders die de verschillende activiteiten organiseren/ coördineren, de voorzitter, secretaris, penningmeester en een afgevaardigde van de directie van de school. Het bestuur van de oudervereniging vergadert zeven keer per schooljaar om de aankomende activiteiten te bespreken en de afgeronde activiteiten te evalueren. Eenmaal per jaar (eind oktober/ begin november) is er een algemene ledenvergadering (ALV). Dan zijn alle ouders van harte welkom. We stellen de ouderbijdrage vast, het bestuur presenteert het (financieel) jaarverslag en we blikken met elkaar vooruit.

De activiteiten

  • het organiseren van ouder- kind activiteiten buiten school: de Singelloop, de Brakkensliert, de Avondvierdaagse, de Atletiek dag;
  • het, in samenwerking met de leerkrachten, organiseren van schoolvieringen: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Cultuurweek, Sport- en speldagen;
  • het ondersteunen van klassenouders en luizenpluisouders;
  • het financieel ondersteunen van de musical en eindfeest van groep 8;
  • de schoolfotograaf uitnodigen en dit in goede banen leiden;
  • het organiseren van een informatieavond voor ouders rondom een interessant onderwerp.

Om deze activiteiten mogelijk te maken, vraagt de oudervereniging een jaarlijkse ouderbijdrage. Het is een officiële vereniging, dus met officiële statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel (Kvk). De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging stelt de ouderbijdragen vast (op voorstel van het bestuur) en benoemt nieuwe bestuursleden (ook op voorstel)

Meedoen?

Indien u graag iets extra’s voor de leerlingen op de Josephschool wilt betekenen in de een of andere vorm, houd dan uw mailbox of schoolapp in de gaten. Of u kunt contact opnemen met een van de bestuursleden van de oudervereniging. kbsstjoseph_oudervereniging@inos.nl

Bestuursleden

irene

Irene Meeuwesen
Voorzitter

Hugo

Hugo Schmidt
Penningmeester

Suzanne Herfst

Suzanne Herfst
Secretaris

Activiteitencommissie

 

 

 

yvette

Yvette van Esch

Martin

Martin Endepoel

Vertegenwoordiger Team Kbs St Joseph

Tessy Maussen