Ouderbetrokkenheid

Leerlingen die we voorbereiden voor de maatschappij van vandaag en morgen hebben recht op modern onderwijs. Kbs St. Joseph is in allerlei opzichten eigentijds of geeft ruimte om eigentijds te zijn: in leermiddelen, in didactiek, in vakbekwaamheid van de leraren en ook in samenwerking met de ouders van onze leerlingen.

Wij, team Kbs St. Joseph vinden dat ieder kind, iedere leerling recht heeft op een goede samenwerking tussen school en ouders! Dit is een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind.

Positieve ouderbetrokkenheid is belangrijk, omdat het bijdraagt aan de leersituaties en het sociale gedrag. Ouderbetrokkenheid past goed in de huidige participatiesamenleving waarin ieder individu medeverantwoordelijk is voor zaken in zijn of haar leven en de omgeving.