Vaardigheden voor de 21ste eeuw

Onze samenleving bevindt zich ondertussen al een aantal jaren in de 21ste eeuw. Een eeuw waarin vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerken, nieuwsgierig en ondernemend zijn, steeds belangrijker worden. Kbs St. Joseph besteedt aandacht aan deze vaardigheden. Dit doet zij door de competenties creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen, communiceren, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en ict-geletterdheid in meerdere vakken in te zetten. Dit is zichtbaar in ons onderwijs, de inrichting van de school en de inzet van ICT.

Op Kbs St Joseph werken we voor de basisvakken taal, rekenen en spelling met moderne methodes die ondersteund worden door een Snappet tablet. Elke leerling van groep 4, 5, 7 en 8 heeft de beschikking over een eigen tablet. Groep 6 heeft sinds schooljaar 2016-2017 voor iedere leerling de beschikking over een Chromebook.  Een Chromebook is te vergelijken met een laptop. Een belangrijk verschil is dat kinderen in een beveiligde en gecontroleerde omgeving werken, zij kunnen hier zelf niets op installeren. De leerkracht bepaalt wat kinderen te zien krijgen. Als de pilot goed bevalt, dan gaan de Chromebooks met de leerlingen mee naar de volgende groepen. Telkens als leerlingen in groep 6 komen, zullen zij een persoonlijke Chromebook van school krijgen.